Jämförelse mellan brf i jarlaberg

Tabellen nedan jämför de olika bostadsrättsföreningar i Jarlaberg. Det är dock svårt att göra en objektiv jämförelse mellan föreningarna eftersom fastigheternas skick måste vägas in i bedömningen. Bostadsrättsföreningarna följer sina underhållsplaner. Några föreningar har dock gjort extra underhåll på sina fastigheter, tex så har några föreningar bytt tak. En stor faktor som påverkar föreningarnas ekonomi är hur man placerat sina lån. De bostadsföreningar som ligger i norra Jarlaberg har haft en högre produktionskostnad än de södra bostadsföreningarna.

Bilden visar en tabell som jämför de olika bostadsföreningarna i Jarlaberg. OBS all information avser år 2004. Se referenser nedan.

Reservation för att referenserna nedan innehåller fel eller för att det blivit fel vid läsningen av årsredovisningarna.
Du kan endast se tabellen ovan som en fingervisnining. Alla siffrorna är från år 2004.
Referenser:
• Årsredovisning för HSB bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka, 716418-0650, räkenskapsår 040101-041231
• Årsredovisning för HSB bostadsrättsförening ILLERN nr 285 i Nacka. Org nr 716419-6540, verksamhetsår 2004-01-01—2004-12-31
• Bokslut för Brf nr 283 Mården Jarlaberg, Nacka 2004-01-01-2004-12-31
• Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NYCKELN I Nacka
• HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01 tom 2004-12-31
• Årsredovisning 2004 för bostadsföreningen Tullen, 2004-01—2004-12-31
• HSB Bostadsrättsförening Minken, NR 286 i Nacka. Årsredovisning för verksamhetsåret 2004.

Åter till www.jarlaberg.se