Bilden visar bostadsorten Jarlaberg. Jarlaberg är bostadsrättsområde som ligger i Nacka. Det finns 1250 bostadsrätter i Jarlaberg.

Bilder från JarlabergBilder från när Jarlabergsparken byggdes.

"Markera korten nedan om du vill ha dessa förstorande.

bild

Stora delar av parken används till byggbodar.


bild

Ännu är arbetet ej påbörjat med att anlägga parken.


bild

Hela området är fullt med byggmaterial.


bild

Nu har man börjat röja upp. Alla byggförråd är borta.


bild

Man börjar jämna ut marken med grus.


bild

Området är nu i princip fritt och arbetet kan på börjas.


bild

Man jämnar till området.


bild

En "filt" läggs ut över hela området. Ovanpå denna fyller man på med utfyllnadsmaterial. Lägg märke till den gula slangen. I denna dras elledningen för lyktstolparna.


bild

En överblicksbild av arbetet.


bild

Gångvägarna genom parken anläggs.


bild

Mer jobb med att få till en gångväg.


bild

Överblicksbild. Man har påbörjat grunderna för delar av lekplatserna.


bild

Jord börjar fyllas på i det som framöver ska bli planteringar.


bild

Nu är nästan allt grundarbete klart.


bild

Här jobbas det med grundarbetet för delar av lekområdena.

bild

Grunden för lekområdena är klar. Nu saknas sand och jord.

bild

All jord är på plats. Fortfarande är det kvar att asfaltera delar av gångvägarna .

bild

Nu rullas det färdiga gräset ut. Parken är i stort klar. Saknas gör buskar och träd.
kontakt(alfaslang)jarlaberg.se

© 2005-2009 R.E.G.

www.jarlaberg.se har funnit på nätet sedan 1 november 2005.
jarlaberg .se är optimerad för webbläsaren Firefox.
Du kan ladda ner Firefox gratis!