Bilden visar bostadsorten Jarlaberg. Jarlaberg är bostadsrättsområde som ligger i Nacka. Det finns 1250 bostadsrätter i Jarlaberg.

Bilder från JarlabergJarlabergs historia

Redan på 1960-talet planerades bebyggelse på Birger Jarls utsiktsberg. Det som då planerades var en stadsdel som hade ca 4000 lägenheter. Stadsdelen skulle vara anknuten till Nacka delen av tunnelbanesystemet. Nu blev det ingen tunnelbana till Nacka och ingen byggnation på Jarlaberg. Under slutet av 1970-talet presenterades åter förslag på en byggnation av Jarlaberg. Förslagen var många och varierade stor i antalet bostäder som skulle byggas. Allt från en villabebyggelse med 3-400 bostäder till en stadsdel på 3-4000 bostäder.

Efter ett antal utredningar där man vägde in möjligheten för området att få en fungerande infrastruktur kom man fram till att det optimala antalet bostäder var i storleksordningen 700-1500 bostäder. Området skulle då få en fungerande kommunal service och kollektivtrafik. Tidigt bestämdes det att principen för stadsplanen i Jarlaberg borde utgå från ”gårdar”, från vilka man skulle bygga upp stadsdelen. Detta byggsätt skulle hjälpa till att skapa en miljö fri från bilar. Biltrafiken skulle endast i undantagsfall behöva blandas med fotgängare. Barnomsorgen skulle integreras i gårdarna. Parkeringen skulle samlas i parkeringshus i utkanten av bostadsområdet. Tidigt fanns det ett önskemål av att det skulle finnas flera olika planlösningar på varje lägenhetsstorlek. Dvs flera olika planlösningar på tvåor, treor osv.

Man ville man ha en blandning av upplåtelseformen bland lägenheterna. Det skulle vara både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i området. Detta visades sig dock mycket svårt att genomföra eftersom lagen om gemensamhetsanläggningar inte gav möjlighet att varje upplåtelseform skulle få samma möjlighet till inflyttande. För att lösa detta bestämde man sig för att Nacka kommun skulle äga ett antal bostadsrätter som sedan hyrdes ut. (De flesta av dessa kom senare att köpas av hyresgästerna). Man bestämdes sig även att ett fåtal radhus skulle få upplåtelse formen egna hem. Jarlaberg kom att bli ett nästen helt renodlat bostadsrättsområde.

När stadsplanen för Jarlaberg presenterades blev den överklagad av tre olika intressen. Park- och miljöförvaltningen var orolig att om Jarlaberg befolkades så skulle slitaget på Nyckelvikens natur bli för stort. En boende i Nyckelviksområdet bestred planen med hänsyn till faran med oljehantering i Berg Oljehamn. Miljö- och hälso- kontoret påpekade att den gamla soptipp som funnits på delar av Jarlabergsområdet kunde innehålla miljöfarligt avfall. Kommunen valde dock att behålla sin plan för området. Detta kom att innebära att beslutet överklagades. Vilket ledde till mer än ett års försening av byggplanerna. För att lugna Miljö- och hälso- kontoret grävdes soptippen bort.

HSB och Ohlsson & Skarna AB kom att bygga Jarlaberg. I den första etappen (de vita husen) rymmer varje gård 70-80 bostäder medans i etapp två (röda och vita husen) rymmer varje gård ett hundratal bostäder. Alla gårdarna fick en egen tvättstuga centralt placerad i en gårdslokal. Gårdslokalen är fristående från bostadshusen och ligger tillsammans med en lekplats centralt mitt på gården. Byggnationen kring gårdarna består av radhus, tvåvåningshus utan hiss och 4-6 våningshus med hiss.


Byggherre för Jarlaberg: HSB Stockholm
Arkitekt för Jarlaberg: FFNS i Stockholm, Göran Andersson och Ulf Gillberg
Totalentreprenör för jarlaberg: Ohlsson & Skarna AB

kontakt(alfaslang)jarlaberg.se

© 2005-2009 R.E.G.

www.jarlaberg.se har funnit på nätet sedan 1 november 2005.
jarlaberg .se är optimerad för webbläsaren Firefox.
Du kan ladda ner Firefox gratis!