Bild

Blivande Nacka Forum byggs år 1989. Det höga huset är ett av Nackas högsta hus. Bilden tagen från Jarlaberg.