Bron mellan Nacka Forum och Jarlaberg byggs. I bakgrunden är ännu ej Nacka Centrums bostadsrätter byggda.