Betongbron mellan Jarlaberg byggs. Endast pelarna är på plats.